Skip to content

Algemene fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.
Het menselijk lichaam is goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. De patiënt is verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een manueel therapeut heeft gespecialiseerde kennis van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de gewrichten van de wervelkolom. De manueel therapeut onderzoekt de oorzaak van de klachten en kan voor ieder lichaam een oplossing op maat voorstellen en een behandelplan opstellen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die aan de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: er is een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Als er een gewricht slecht bewogen kan worden, of daarbij pijn gevoeld wordt, kan manuele therapie uitkomst bieden. 

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen.

Voorbeelden van problemen waarbij de geriatrie fysiotherapuet kan helpen:

Geriatrie fysiotherapie

Hand therapie

De handtherapeut is specialist bij diagnostiek en behandeling van (chronische) klachten aan de hand, pols en arm. Er zijn veel mensen met aandoeningen in deze regio. Een slecht functionerende hand leidt vaak tot gedeeltelijke invaliditeit. Onze handtherapeute behandelt aandoeningen van de hand, pols onderarm en of elleboog met een zo groot mogelijke deskundigheid. 

Uw handen zijn uw belangrijkste instrumenten. Onze handtherapeute heeft specifieke scholing gevolgd voor de behandeling van blessures, klachten en beperkingen aan de hand, pols en arm. Ook revalidatie na een operatie aan de hand, pols en arm behoort tot het domein van de handtherapeut. De handtherapeut richt zich op het opheffen van het letsel of het verminderen van de beperkingen. Acuut letsel, zoals kneuzingen, scheuren van banden en pezen, waar geen operatie voor bestaat, kan vaak door onze handtherapeut behandeld worden. Ons doel is dan het (laten) herstellen van het letsel zodat u geen klachten of beperkingen over houdt.  

Mogelijkheden van behandeling zijn wondbehandeling, littekenbehandeling, behandeling van de zwelling, mobilisaties, oefentherapie, training van dagelijkse activiteiten en spalktherapie.

Onze handtherapeute kan ook voorlichting en adviezen geven over activiteiten op uw werk, thuis, school of bij hobby’s.

De handtherapeut bekijkt samen met de patiënt wat er nodig is om de handfunctie zo goed mogelijk te herstellen. 

Praktijkopleiding handtherapie  http://www.handweb.nl/lijst-gecertificeerden 

Handtherapeut

Dry Needling

Methode van behandeling waarbij geprikt wordt in pijnlijke spieren, waardoor deze ontspannen. Dit heeft directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten tot gevolg. De behandelmethode werkt goed bij chronische en stress gerelateerde pijnaandoeningen. Ook medisch onverklaarde uitstralingspijnen kunnen soms doeltreffend behandeld worden door triggerpoints op te zoeken en daarin te prikken. 

Onderzoek en behandeling:

De fysiotherapeut analyseert uw klachten door gericht onderzoek. De spieren die mogelijk uw pijn veroorzaken worden onderzocht op triggerpoints. Dit zijn verharde ‘knopen’ in de spieren die ervoor kunnen zorgen dat iemand pijn ervaart. Wanneer je met de vingers drukt op een triggerpoint is de pijn meestal direct herkenbaar. Zo kan het zijn dat als de therapeut op een triggerpoint drukt, direct de herkenbare uitstraling gevoeld wordt. Het doel van de behandeling is het uitschakelen van die triggerpoints.

Hoe voelt Dry Needling aan?

Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich even aan en ontspant daarna weer en kunt u zich gemakkelijker bewegen. Mensen ervaren het vaak als een zwaar en moe gevoel als de therapeut precies in het triggerpoint prikt. De verkramping wordt hiermee opgeheven, waardoor uw pijn verdwijnt en de spierfunctie verbetert. Dry Needling is een veilige en efficiënte methode waar veel mensen baat bij hebben. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel vermoeid en/of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur.

Kenmerken van een triggerpoint zijn:

Fysiotherapie bij hoofd-, hals, en kaakklachten

Orofasciaal therapie kan helpen bij klachten aan het hoofd, hals en de kaak.

Deze therapie kan u helpen met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren, zenuwen en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel.

Denk hierbij aan:

Fysiotherapie bij voetproblemen

Veel mensen in Nederland hebben voetproblemen, met fysiotherapie kan er veel gedaan worden aan deze voetproblemen.

Voorbeelden van voetproblemen waarbij we kunnen helpen:

Therapie kan bestaan uit:

Bugnet therapie

Wat is de methode Bugnet?

Houdingsweerstand therapie Bugnet is een behandelingsmethode gebaseerd op het vermogen en de neiging van de mens om een gegeven lichaamshouding te handhaven tegenover krachten van buitenaf. Handhaven van de houding is een neurofysiologisch gegeven en komt op reflectoire wijze via de dieptesensibiliteit tot stand. Binnen de houdingsweerstand therapie Bugnet worden de menselijke houdingsreflexen benut en aangewend met een therapeutisch doel.

Het doel van deze therapie is de harmonie in de onderlinge krachtsverhouding in het spierstelsel te herstellen of te verbeteren. Dit impliceert dat het voornaamste onderdeel van de therapie bestaat uit het in kracht doen toenemen van de zwakkere spiergroepen en deze te laten functioneren in harmonie met de sterkere spiergroepen.

Met andere woorden: versterking van de te zwakke spieren en daardoor functieverbetering van het gehele locomotorisch apparaat. Zwakke spieren kunnen gunstig worden beïnvloed door het soepeler maken van verkorte (spieren) antagonisten. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de behandeling van verkorte spieren. De therapie wordt gekenmerkt door oefeningen in totaliteit, waarbij de patiënt zijn houding handhaaft in gesloten ketens tegenover een progressieve, tot maximaal oplopende, weerstand.

Voor wie is de methode Bugnet?

De methode kan gebruikt worden als onderdeel van de behandeling van neurologische, orthopedische aandoeningen en houdingsafwijkingen.

Voorbeelden:

Fascia technieken

De fascia is bindweefsel dat als een web alle structuren van het lichaam omsluit. Al onze spieren, gewrichten, organen, bloedbanen en het zenuwweefsel zijn doorweven en omgeven door fascia. Het verbindt alles met elkaar en maakt het lichaam tot een samenhangend, functionerend geheel.

Als de fascia ontspannen is en goed voorzien van water kan het lichaam optimaal functioneren. De fascia zorgt er dan voor dat alles makkelijk beweegt, over elkaar glijdt. Het faciliteert dus alle bewegingen in het lichaam.

Door een trauma, infecties, bestralingen, een blessure of langdurige overbelasting, maar zeer zeker ook door stress, kan de fascia onder spanning komen te staan, vast gaan zitten of minder soepel worden. Dit heeft direct gevolgen voor de doorbloeding en functioneren van het gebied, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in pijn, stijfheid of een bewegingsbeperking.

 

Met behulp van de ERGON Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM) hulpmiddelen worden de verklevingen van het bindweefsel losgemaakt, waardoor de ontstane klachten kunnen worden verminderd of opgeheven. Dit heeft tevens een positief effect op de doorbloeding van weefsels en op de werking van het lymfesysteem.

Medical Taping

Medical Taping is een behandelmethode die de bestaande behandelmethodieken aanvult. De tape ondersteunt het gewricht en de spieren extra zonder de beweging te blokkeren. De tape tilt de huid van de pijnlijke onderlaag waardoor de druk en spierspanning op de pijnlijke plek af neemt. Het herstelproces wordt bevorderd en de spier en gewrichtsfunctie wordt verbeterd. De pijn verdwijnt sneller en bewegen wordt gemakkelijker.

Medical Tape is, anders dan traditionele sporttape, rekbaar. Deze rekbaarheid bedraagt ca. 140%, is daarmee vergelijkbaar met die van de huid. Zo worden de spieren niet vastgezet, maar kunnen vrij bewegen, zonder dat zij meer kunnen uitrekken dan gewenst is. De tape vormt een soort tweede huid. De tape kan nat worden zonder zijn functionaliteit te verliezen en heeft een anti-allergische lijmlaag. De tape kun je daardoor probleemloos meerdere dagen op het lichaam laten zitten (soms een dag of 5).

Te behandelen klachten:

Medical Taping wordt toegepast bij uiteenlopende klachten:

Cupping

Cupping-therapie of cuppingmassage is een intensieve manier om bindweefsel verklevingen in de huid en littekens los te maken. Voor deze behandeling wordt een siliconen cup op de pijnlijke en stijve plaats gezet, deze wordt ingeknepen zodat er een vacuüm ontstaat. Vervolgens wordt de cup rustig heen en weer bewogen. Hiermee wordt de huid en het bindweefsel stevig gestimuleerd, wat zorgt voor een goede doorbloeding en ontspanning. Hierdoor kan de huid vervolgens weer goed glijden over de spierlagen, waardoor pijn en stijfheid in zowel spier als gewricht afneemt.  

Voor welke klachten is cupping geschikt?


De behandeling is niet altijd geschikt voor cliënten met een hoge bloeddruk, voor mensen die bloedverdunners gebruiken, bij trombose of bij zwangerschap. Bij spataderen behandelen we de benen niet.

Wat we niet doen is de cup langdurig op één plek laten staan, dan ontstaat er een bloeduitstorting. Dit is niet nodig om het bindweefsel los te krijgen

Parkinson

Fysiocenter Nieuw-Beijerland is lid van het Parkinsonnet per 1 januari 2022. We mogen deze ziekte nu behandelen in de praktijk.

In Nederland leven 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson. Over de hele wereld zijn dat er maar liefst 10.000.000.

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. De behandeling en begeleiding bij Parkinson vragen om een specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met Parkinson en hun naasten. 

Nienke van Daalen kan fysiotherapeutisch hulp bieden bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

COPD

COPD is een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Door het volgen van scholing op dit gebied kunnen we u gericht helpen om verbetering te krijgen in uw dagelijks leven. Fysiotherapeutische behandeling bestaat uit training in de zaal op conditie, uithoudingsvermogen en kracht. We kijken bij de training specifiek naar de beperkingen waar u als patiënt tegenaan loopt, daar gaan we aan werken.

Claudicatio Intermittens / Perifeer Arterieel Vaatlijden

Fysiocenter Nieuw-Beijerland is per 1 januari 2022 lid van het chronisch zorgnet, waardoor u bij ons terecht kunt voor de behandeling van Perifeer Arterieel Vaatlijden (ook wel etalagebenen genoemd).

Perifeer Arterieel Vaatlijden is een vernauwing of afsluiting in de slagader naar het been veroorzaakt door slagaderverkalking. Hierdoor stroomt minder of zelfs geen bloed naar de benen en ontstaat een gebrek aan zuurstof in de benen of voeten. Het hangt van de ernst van het zuurstoftekort af welke klachten dit geeft. Aanvankelijk kunnen er problemen ontstaat bij het lopen door verzuring van de spieren. In een later stadium kan er rust- of nachtpijn ontstaan, uiteindelijk zelfs wonden. 

Door gesuperviseerde looptraining kunnen we deze patiënten helpen om de doorbloeding in de benen te vergroten zodat de patiënt een afname van de beenpijn ervaart. We kijken bij deze patiënten ook naar het looppatroon, kijken of hier verbeteringen in kunnen worden verkregen.