Skip to content

Over FysioCenter Nieuw-Beijerland

Historie: Per 1 augustus 2016 is Fysiocura Nieuw-Beijerland overgenomen door Marlies van den Dorpel. Marlies van den Dorpel is sinds 2014 in Nieuw-Beijerland werkzaam. 

In 2016 waren we met 3 Fysiotherapeuten. Ondertussen zijn we uitgebreid naar 5 fysiotherapeuten. Onze fysiotherapeuten hebben diverse specialisaties waarbij veel met elkaar wordt samengewerkt. 

Onze praktijk heeft gekozen voor de naam FysioCenter Nieuw-Beijerland, vanuit de ambitie om met een breed aanbod aan fysiotherapeutische zorg een goede regio praktijk te zijn voor de Hoeksche Waard.

Fysiocenter Nieuw-Beijerland doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We steunen de Roparun en ondersteunen van lokale stichtingen en ondernemingen

FysioCenter Nieuw-Beijerland is direct toegankelijk.  

Onze teamleden zijn BIG en KRF geregistreerd

Praktijk gegevens

FysioCenter Nieuw-Beijerland

AGB-code praktijk 4069987

KvK Rotterdam 66297516

Rek nr: NL76 SNSB 0937 1971 73

Btw-id: NL001246739B91

Tarievenlijst 2024

Onderstaande tarieven zijn van toepassingen als u geen aanvullend pakket heeft voor fysiotherapie of als u bij een zorgverzekeraar zit waar wij geen contract mee hebben.

FysioCenter Nieuw-Beijerland heeft voor 2024 geen contract bij Zorg en Zekerheid. Met alle andere zorgverzekeraars zijn we wel gecontracteerd. De patiënten die bij Zorg en Zekerheid zitten, krijgen van ons een factuur. Deze moet voor een deel vergoed worden door Zorg en Zekerheid.

  • Screening en Intake en onderzoek na screening € 55,-
  • Intake en onderzoek na verwijzing € 55,-
  • Behandeling fysiotherapie € 44,-
  • Behandeling fysiotherapie aan huis € 54,-
  • Behandeling manuele therapie € 56,-
  • Behandeling manuele therapie aan huis € 67,-
  • Behandeling meer complexe zorgvraag € 57,-
  • Meer complexe zorgvraag aan huis € 67,-
  • Behandeling geriatrie fysiotherapie € 56,-
  • Behandeling geriatrie fysiotherapie aan huis € 67,-

Infomedics

Infomedics verzorgt voor cliënten zonder aanvullende verzekering de facturen, zodat uw fysiotherapeut meer tijd voor u heeft.

Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapie vergoeding uit de aanvullende verzekering

Niet chronische aandoeningen worden uit het aanvullende pakket vergoed. De meeste rugklachten, nekklachten, heupklachten en knieklachten vallen hieronder. Elk zorgverzekeraar heeft verschillende aanvullende pakketten en deze gelden over één kalenderjaar. Kijk elk jaar uw eigen pakket na.

Fysiotherapie uit de basisverzekering

Chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde is wel dat deze aandoeningen moeten voorkomen op een lijst met aandoeningen die door de politiek wordt bepaald. Op deze chronische lijst staan bijvoorbeeld aandoeningen als: een hersenbloeding, ziekte van Parkinson, operaties aan gewrichten en frozen shoulders. Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie is dat er een verwijzing nodig is van de behandelend arts. Als u langer dan één jaar onder behandeld bent, moet er elk jaar een nieuwe verwijzing worden afgegeven door de verwijzend arts. 

De kosten bij een chronische aandoening worden dus vergoed uit de basisverzekering. Maar dit geldt helaas niet voor de eerste 20 zittingen. De eerste 20 zittingen moeten uit het aanvullende pakket worden betaald. Als u geen aanvullend pakket heeft afgesloten bij de zorgverzekeraar of als u beperkt bent verzekerd (bijvoorbeeld maar 9 zittingen), dan zullen de zittingen die niet worden vergoed uit het aanvullende pakket voor eigen rekening zijn. 

Let ook op, als u kosten maakt die vergoed worden uit de basisverzekering, zal het eigen risico in rekening gebracht worden door de zorgverzekeraar.

Fysiocenter Nieuw-Beijerland heeft contracten met elke zorgverzekeraar.

Huisregels

Huisregels patiënten FysioCenter Nieuw-Beijerland • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenruimte) mag niet worden gerookt. • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). • Wanneer u al een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen. • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen. • FysioCenter Nieuw-Beijerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. • Als de behandeling in de oefenruimte plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat. • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen. • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat, of ons mailen. • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.  

image2
image4
image1-removebg-preview
image7
image6
roparun
runningteam korendijk