Fysiotherapiepraktijk  
Tel. 0186 692 053  -  06 19 56 84 79           

Huisregels patiënten & aansprakelijkheid

Nieuws: 24 - 03 - '20

Wij zijn alleen geopend voor noodzakelijke zorg! 

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de overheid op. Het laatste advies luidt om alle fysiotherapiepraktijken te sluiten voor fysieke behandeling.

Wat mag nog wel:

-        Fysiotherapie leveren via videoconsult op afstand

-        Fysiotherapie leveren aan patiënten die anders ernstige gevolgen ondervinden van het niet hebben van een behandeling. Het gaat hier dan om gevolgen die onomkeerbaar zijn. Mocht dit van toepassing zijn, dan is een verwijzing nodig van de behandelend arts.

Wij vragen om uw begrip voor de situatie, en helpen u graag per videoconsult of per mail.

 

Team FysioCenter Nieuw-Beijerland 

Huisregels patiënten FysioCenter Nieuw-Beijerland  Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenruimte) mag niet worden gerookt. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wanneer u al een afspraak heeft, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.  FysioCenter Nieuw-Beijerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Als de behandeling in de oefenruimte plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat. Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan minder valide personen.  Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat, of ons mailen. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.  

Opbellen
E-mail